LOK Ģenerālā asambleja 2021

 

LOK Ģenerālās asamblejas sesija Rīgā,

2021. gada 26. martā

pulksten 10.00

Olimpiskā sporta centra telpās

Grostonas ielā 6b, Rīgā, Latvijā

Dalībnieki sesijas norisē piedalās attālināti

 

Darba kārtība

1.

LOK prezidenta ziņojums par organizācijas darbību 2020. gadā.

Ž.Tikmers

2.

Par Latvijas komandas gatavošanos 2021. gada Olimpiādes spēlēm Tokijā (Japāna).

K.Lejnieks

3.

Par grozījumiem Latvijas Olimpiskās komitejas statūtos.

J.Liepiņš

 

4.

LOK Valdes atbildes uz iesniegtajiem jautājumiem.

Ž.Tikmers

K.Lejnieks

5.

Ziņojums par Latvijas Olimpiskās komitejas Izpildkomitejas apstiprināto LOK 2021. gada budžetu.

A.Buša

6.

Revīzijas komisijas ziņojuma apstiprināšana.

A.Feldmanis

7.

Ārējā auditora Ernst&Young Baltic ziņojums un Latvijas Olimpiskās komitejas 2020. gada pārskata apstiprināšana.

I.Vimba

 

8.

Neatkarīga ārējā auditora ievēlēšana 2021. gada finanšu un saimnieciskās darbības pārskatu revīzijas veikšanai (saskaņā ar LOK Statūtu pieņemto redakciju).

Ž.Tikmers