Ziņas

Federācijas aicinātas pieteikt kandidātus stipendijām "Tokija 2020"

Mārtiņš Mālmeisters, Latvijas Olimpiskā Komiteja
12:23, 25. aprīlis 0

Olimpisko stipendiju programma "Tokija 2020" izveidota ar mērķi dot iespēju Nacionālo Olimpisko komiteju (NOK) sportistiem sagatavoties un kvalificēties Tokijas Olimpiskajām spēlēm. Kandidātu pieteikšanas termiņš ir 2017.gada 19.maijs.

Saskaņā ar programmas nosacījumiem Olimpiskā stipendija palīdz pilnveidot sportistu treniņu/sacensību darbu, gatavojoties Tokijas Olimpiskajām spēlēm 2020.gadā.

NOK un Olimpiskās stipendijas kandidātu profils

Programmas mērķis ir veicināt universālu pārstāvniecību Olimpiskajās spēlēs. Tādēļ prioritāte tiks dota to NOK kandidātiem, kurām Olimpiskajās spēlēs tradicionāli ir bijušas nelielas delegācijas. Stipendiju piešķiršanā, Olimpiskā solidaritāte plāno pielietot solidaritātes principu, priekšroku dodot tām NOK, kurām atbalsts visvairāk nepieciešams.

Stipendiāta profils:

 • Starptautiska līmeņa sportists, kas trenējas Olimpiskajā programmā iekļautā individuālā sporta veidā.
 • Sportists ir sasniedzis atzīstamu tehnisko līmenī, lai varētu kvalificēties Tokijas Olimpiskajām spēlēm. Tehniskais sporta līmenis tiks vērtēts pēc sasniegtajiem rezultātiem nacionālajās un starptautiskajās sacensībās. Augsta līmeņa sportistus, kā piemēram Olimpiskos medaļniekus vai pasaules čempionus var ieteikt Olimpiskajai stipendijai. Taču katru šī līmeņa kandidātu Olimpiskā solidaritāte vērtēs atsevišķi kopā ar saviem tehniskajiem partneriem, nosakot viņu atbilstību programmas mērķiem.
 • Olimpiskajai stipendijai var izvirzīt tikai tos sportistus, kuriem Olimpiskā stipendija ienes nozīmīgas izmaiņas treniņu procesa kvalitātē un kuriem nav alternatīvu līdzekļu sagatavošanas procesa nodrošināšanai.
 • Olimpiskajai stipendijai nevar izvirzīt sportistus, kuri  bijuši atzīti par vainīgiem vai sodīti dopinga lietošanas pārkāpumos, tādējādi pārkāpjot sporta ētikas normas, kas noteiktas  Olimpiskajā hartā, kā arī SOK, NOK vai treniņu centru noteikumos.

Kandidātu atlases nosacījumi Olimpiskajām komitejām

Lai procedūru optimizētu, Olimpiskā solidaritāte aicina NOK veikt saņemto pieteikumu priekšatlasi, tā lai izvirzītie kandidāti atbilstu visiem augšminētajiem kritērijiem.

Olimpiskā solidaritāte aicina Olimpiskās komitejas sarindot pieteiktos kandidātus prioritārā secībā pēc saviem ieskatiem.

Kandidātu izvērtēšana

Olimpiskā solidaritāte vērtēs katru pieteikto kandidātu sadarbībā ar attiecīgo Starptautisko komiteju (SF) un nepieciešamības gadījumā arī ar Kontinentālo asociāciju vai NOK.

Olimpiskā solidaritāte būs atbildīga par Olimpisko stipendiju galējo apstiprināšanu. Stipendijas piešķiršana un budžets būs atkarīgi no NOK delegācijas lieluma iepriekšējēs Olimpiskajās spēlēs un sportistu skaita, kas atbilst augšminētajam stipendiātu profilam. 

Olimpiskās stipendijas pārtraukšana

Olimpiskā solidaritāte patur tiesības pārtraukt jebkuru Olimpisko stipendiju sekojošos gadījumos:

 • sportists nekvalificējas Tokijas Olimpiskajām spēlēm;
 • sportista tehniskais līmenis pazeminājies;
 • konstatēti medicīniska rakstura iemesli, kas kavē treniņu procesu;
 • sporta ētikas pārkāpumi (dopings, disciplīna utt.);
 • Sportista/NF/NOK līguma vai Olimpiskās hartas noteikumu pārkāpumi;
 • jebkurš cits iemesls pēc savstarpējas vienošanās ar NOK.

Programmas laika grafiks

Programmas darbības ilgums ir no 2017.gada 1.septembra līdz 2020.gada 31.augustam.

2017.gada 1.jūnijs: termiņš Olimpiskajām komitejām iesniegt pieteikumu dokumentus Olimpiskajā solidaritātē.

2017.gada jūlijs/augusts: kandidātu vērtēšana Olimpiskajā solidaritātē, sadarbojoties ar SF, stipendiātu apstiprināšana un līgumu parakstīšana.

2017.gada 1.septembris: programma sāk darboties un tiek atvērts finansējums 1.periodam (2017.g.1.sept.-31.dec.).

NOSACĪJUMI FEDERĀCIJĀM, IESNIEDZOT KANDIDĀTUS OLIMPISKAJAI STIPENDIJAI “TOKIJA 2020”

 • Ievēroti augšminētie Olimpiskās solidaritātes stipendiju programmas nosacījumi;
 • Izvirzītais kandidāts ir LOV sastāvā;
 • Pieteikuma forma ir pilnīgi un korekti aizpildīta, un to ir parakstījis sportists un federācijas vadība. Pieteikuma forma lejuplādei: Pieteikuma forma stipendijai "Tokija 2020";
 • PIETEIKUMS IESNIEGTS LATVIJAS OLIMPISKAJĀ KOMITEJĀ LĪDZ 2017.GADA  19.MAIJAM  (LOK birojā - Elizabetes ielā 49, Rīgā, tel: 67282461).
Komentāri

Šai ziņai vēl nav komentāru


Lai pievienotu komentāru, ienāc ar kādu no sociālajiem tīkliem