LOK reģionālās attīstības programma

Lai sekmētu sporta attīstību Latvijā, LOK atbalsta reģionālo un sporta veidu olimpisko centru darbību. Olimpiskais centrs ir patstāvīga sporta organizācija vai citas nevalstiskās sporta organizācijas, valsts vai pašvaldību institūcijas struktūrvienība, filiāle vai meitas uzņēmums, kas saimnieciski un/vai organizatoriski nodarbojas ar Olimpiskās kustības popularizēšanu, sporta attīstības veicināšanu pašvaldību teritorijā un/vai sporta būves(-ju) apsaimniekošanu. Olimpisko centru dibinātāju skaitā noteikti jābūt arī pašvaldībai un biedrībai „Latvijas Olimpiskā komiteja” un/vai vienai vai vairākām Olimpisko sporta veidu federācijām.

 

INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS PAR REĢIONĀLO OLIMPISKO CENTRU DARBĪBU 2012. GADĀ

2001. gada 12. decembrī LOK Izpildkomitejas sēdē tika pieņemti noteikumi par reģionālo un sporta veidu Olimpisko centru (OC) izveidi. 2012. gada 18. decembrī šie noteiktumi tika papildināti, nosakot OC pazīmes un to iedalījumu:

  • Reģionālie OC;
  • Pašvaldību OC vai pašvaldību Olimpisko sporta veidu centri;
  • Sporta veida(-u) OC.

Šobrīd Latvijā aktīvi darbojas 11 Olimpiskie centri Liepājā, Ventspilī, Jelgavā, Daugavpilī, Valmierā, Cēsīs, Siguldā, Jūrmalā, Limbažos un 2 Rīgā (skatīt karti).

Nodrošinot 51 sporta veidu darbību vienpadsmit sporta bāzēs, OC ik dienas sezonā uzņem ap 16038 apmeklētājus un starpsezonā – 6335, kas gada griezumā sastāda ap 4 900 410, un ir par 680 000 apmeklētājiem vairāk kā 2011. gadā. Detalizēts sadalījums attēlots diagrammā Nr. 1.

Ik gadu OC tiek nodrošinātas 648 vietēja, starptautiska un pasaules mēroga sacensības, turnīri, treniņnometnes un citi ar kultūru un mākslu saistīti pasākumi.

Olimpiskajos centros savu mājvietu ir raduši 205 klubi, profesionālās komandas un amatieru līgu spēlētāji, kas ik dienas uzlabo savu sporta meistarību, trenējoties un piedaloties dažāda mēroga sporta sacensībās visā Latvijā un arī ārpus tās robežām.

Lai objektīvāk vērtētu OC darbības rādītājus un pārskata gada finanšu rezultātus, būtiski ir ņemt vērā OC gan ēkas, gan teritorijas apsaim- niekojamo platību, kas redzama diagrammā Nr. 2.

Apskatot OC 2012. gada pārskatus, izdalāmi trīs rādītāji – Neto apgrozījums (ieņēmumi no uzņēmuma pamatdarbības, produkcijas pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas), samaksāto nodokļu apmērs un darbinieku skaits.

 

Informāciju sagatavoja:

Zane Grundiņa-Arāja,

SIA Olimpiskais sporta centrs valdes locekle

 

Informatīvais ziņojums par Reģionālo Olimpisko centru darbību 2011. gadā

2001. gada 12. decembrī Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) Izpildkomitejas sēdē tika pieņemti noteikumi par reģionālo un sporta veidu Olimpisko centru (OC) izveidi.

Šobrīd Latvijā aktīvi darbojas 11 Olimpiskie centri Liepājā, Ventspilī, Jelgavā, Daugavpilī, Valmierā, Cēsīs, Siguldā, Jūrmalā, Limbažos un 2 Rīgā (skatīt karti).

Nodrošinot 51 sporta veidu (futbols, telpu futbols, volejbols, basketbols, teniss, galda teniss, rokasbumba, paukošana, peldēšana, fitness, aerobika, sporta dejas, joga, taekwando, smagatlētika, vieglatlētika, vingrošana, džudo, bokss, grieķu-romiešu cīņa, brīvā cīņa, hokejs, šaušana, kērlings, šorttreks, daiļslidošana, kalnu slēpšana, snovbords, distanču slēpošana, riteņbraukšana , BMX, MTB (mountain bike), svaru bumbu celšana, smaiļošana, kanoe, pludmales volejbols, florbols, badmintons, fingerbords, frīsbijs, klinšu kāpšana, ūdens aerobika, svarcelšana, freestyle BMX, skeitbords, galda hokejs, šahs, biatlons, mākslas vingrošana, golfs, regbijs) darbību vienpadsmit sporta bāzēs, OC ik dienas sezonā uzņem ap 19400 apmeklētājus un starpsezonā – 9700, kas gada griezumā sastāda ap 4 224 000. Detalizēts sadalījums attēlots diagrammā Nr. 1.

Ik gadu OC tiek nodrošinātas 920 vietēja, starptautiska un pasaules mēroga sacensības, turnīri, treniņnometnes un citi ar kultūru un mākslu saistīti pasākumi.

Olimpiskajos centros savu mājvietu ir raduši 235 klubi, profesionālās komandas un amatieru līgu spēlētāji, kas ik dienas uzlabo savu sporta meistarību, trenējoties un piedaloties dažāda mēroga sporta sacensībās visā Latvijā un arī ārpus tās robežām. Detalizētu sdalījumu attaino diagramma Nr. 2.

 

Informāciju sagatavoja:

Zane Grundiņa-Arāja,

SIA Olimpiskais sporta centrs valdes locekle

 
 

Olimpiskajos centros īsteno ar attiecīgajām sporta veidu federācijām saskaņotas Olimpisko un citu sporta veidu attīstības programmas. Tajos īsteno arī investīciju programmas, kuru mērķis ir nodrošināt atbilstošu sporta materiāli tehnisko bāzi, kā arī jauno talantu meklēšanas programmu, Olimpisko skrējēju un Olimpiskās dienas, sacensības un citus pasākumus.

 

Kopējais OC Neto apgrozījuma apmērs sastāda4 996 036 Ls, kas ir par 614 748 Ls vairāk kā 2011. gadā. Sīkāks sadalījums redzams diagrammā Nr. 3.

2012. gadā samaksāto nodokļu (Uzņēmuma ienākuma nodoklis, Iedzīvotāju ienākuma nodoklis,      Sociālās nodrošināšanas maksājumi, Nekustamā īpašuma nodoklis, Dabas resursu nodoklis, Uzņēmējdarbības riska nodeva un Pievienotās vērtības nodoklis) apmērs sastāda 1 677 155 Ls, kas ir par 409 527 Ls vairāk kā 2011. gadā. Detalizēts izklāsts redzams diagrammā Nr. 4 un  diagrammā Nr. 5 redzams Reģionālo OC nodokļu sadalījums

 

OC ar savu darbību nodrošina 380 darba vietas, tamdēļ būtisku daļu no kopējā aprēķinātā nodokļu apmēra sastāda Sociālās iemaksas un Iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Jāatzīmē, ka salīdzinājumā ar 2011. gadu, darba vietu skaits nav pieaudzis, bet gan samazinājies par 3 darbiniekiem.

Apskatot katra OC procesu atsevišķi, nākas secināt, ka katra OC darbība ir unikāla un prasa savus komentārus un dziļāku izpratni par procesiem, bet kopumā ņemot – pilda svarīgāko uzdevumu – nodrošina sportistiem un ikvienam sportot gribētājam iespēju nodarboties ar sportu labi nodrošinātā sporta bāzē. 

Izvērtējot sasniegtos rezultātus šobrīd un vērtējot OC apmeklētību, sporta infrastruktūras attīstības un nodrošināšanas programma sevi ir attaisnojusi, un tās patiesos ieguvumus varēs redzēt tikai pēc gadiem vai gadu desmitiem, kad bērniem un mūsdienu jaunatnei sports būs kļuvis par ikdienu. Būs radīts resurss, no kā paņemt talantīgākos un izcilākos – no vides, ko paši būsim radījuši šodienā.

 

 

 

 

 

 

 

Apskatot OC 2011. Gada pārskatus, izdalāmi trīs rādītāji – NETO apgrozījums (ieņēmumi no uzņēmuma pamatdarbības, produkcijas pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas), aprēķināto nodokļu apmērs un darbinieku skaits.

Kopējais OC Neto apgrozījuma apmērs sastāda 4 381 288 Ls. Sīkāks sadalījums redzams diagrammā Nr. 3.

2011. gadā aprēķināto nodokļu (Uzņēmuma ienākuma nodoklis, Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, Sociālās nodrošināšanas maksājumi, Nekustamā īpašuma nodoklis, Dabas resursu nodoklis, Uzņēmējdarbības riska nodeva un Pievienotās vērtības nodoklis) apmērs sastāda 1 267 628 Ls.

Detalizēts izklāsts redzams diagrammā Nr. 4. un Nr. 5.

 
 

OC ar savu darbību nodrošina 383 darba vietas, tamdēļ būtisku daļu no kopējā aprēķinātā nodokļu apmēra sastāda sociālās iemaksas un Iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Apskatot katra OC procesu atsevišķi, nākas secināt, ka katra OC darbība ir unikāla un prasa savus komentārus un dziļāku izpratni par procesiem, bet kopumā ņemot – pilda svarīgāko uzdevumu – nodrošina sportistiem un ikvienam sportot gribētājam iespēju nodarboties ar sportu labi nodrošinātā sporta bāzē.

Izvērtējot sasniegtos rezultātus šobrīd un vērtējot OC apmeklētību, sporta infrastruktūras attīstības un nodrošināšanas programma sevi ir attaisnojusi un tās patiesos ieguvumus varēs redzēt tikai pēc gadiem vai gadu desmitiem, kad bērniem un mūsdienu jaunatnei sports būs kļuvis par ikdienu. Būs radīts resurss, no kā paņem talantīgākos un izcilākos – no vides, ko paši būsim radījuši šodienā.