Budžets

LOK 2020.gada pārskats Skatīt
LOK 2019.gada pārskats Skatīt
LOK 2018.gada pārskats Skatīt
Ziņojums par 2017.gada ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu Skatīt
LOK 2017.gada pārskats Skatīt
LOK 2016.gada pārskats Skatīt
LOK budžeta struktūra (2012 - 2015) Skatīt