Paziņojums par fizisku personu datu apstrādi “Olimpiskā diena 2019” ietvaros

Paziņojums par fizisku personu datu apstrādi “Olimpiskā diena 2019” ietvaros

 

Biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” (LOK) rīkotais ikgadējais sportiska un veselīga dzīvesveida popularizēšanas pasākums Olimpiskā diena pulcē vairāk kā 150 000 dalībnieku – bērnu, jauniešu, pieaugušo un populāru sportistu.

 

Šī pasākuma ietvaros tiek organizētas dažādas sportiskas un radošas aktivitātes – kopējā vingrošana, stafetes, spēles u.tml. Konkursu un sacensību laureāti tiek apbalvoti.

 

Olimpiskās dienas sagatavošanas, norises un pēc pasākuma laikā sabiedrības informēšanai par pasākuma plānoto norisi un Olimpiskās dienas mērķu popularizēšanai tiek izmantoti dažādi mediji.

 

Olimpiskās dienas pasākumi tiek filmēti un fotografēti. Iegūtie videoieraksti un fotogrāfijas tālāk tiek izmantoti Olimpiskās dienas atspoguļošanai medijos un sociālo tīklu platformās, kā arī LOK un tās sadarbības partneru gatavotajos promocijas materiālos.

 

Pasākuma sagatavošanas, norises un pēc pasākuma periodā LOK apstrādā sekojošus fizisko personu datus attiecīgu mērķu sasniegšanai:

 

 

Dati

Mērķis

1.

Dalībnieku vārds, uzvārds

Apbalvošana, laureātu sasniegumu un Olimpiskās dienas popularizēšana

2.

Dalībnieku dzimšanas datums, mācību iestāde un klase vai darba vieta

Dalības pieteikumu apstrāde, apbalvošana, laureātu sasniegumu un Olimpiskās dienas popularizēšana, pasākuma statistikas sagatavošana

3.

Iesaistīto pašvaldību sporta koordinatoru vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese

Publiskošana mājaslapā – ieinteresēto dalībnieku (fizisku personu un organizāciju) saziņas iespējas nodrošināšana, Olimpiskās dienas popularizēšana

4.

Pasākuma norises videoieraksti un fotogrāfijas

Pasākuma popularizēšana, sabiedrības informēšana par sportisku un veselīgu dzīvesveidu, LOK un tās sadarbības partneru promocijas materiālu veidošana

 

Augstākminētie fizisku personu dati tiek iegūti saņemot dalības pieteikumus pirms pasākuma, veicot pasākuma video un foto fiksāciju un organizējot laureātu apbalvošanu. Iegūtie dati tiek izmantoti tikai augstākminēto mērķu sasniegšanai. Dati, kas netiek tālāk izmantoti promocijas materiālu veidošanai un Olimpiskās dienas popularizēšanai, tiek dzēsti. Sagatavotie promocijas materiāli – foto, video un dokumentālie, var tikt publicēti medijos un sociālo tīklu platformās.

 

Augstākminētie fizisku personu dati tiek apstrādāti LOK saistošos ārējos normatīvajos aktos, tai skaitā un jo īpaši Sporta likumā, noteiktu pienākumu izpildei.

 

Datu pārzinis - Biedrība “Latvijas Olimpiskā komiteja”, Elizabetes iela 49, Rīga, LV-1010

Saziņai personas datu apstrādes jautājumos lūdzam izmantot e-pasta adresi:

 

Ar LOK Privātuma politiku iespējams iepazīties, sekojot saitei: http://olimpiade.lv/lv/lok/privatuma-politika