Paziņojums par fizisku personu datu apstrādi “Trīs Zvaigžņu balva 2020” ietvaros

Paziņojums par fizisku personu datu apstrādi “Trīs Zvaigžņu balva 2020” ietvaros

“Trīs Zvaigžņu balva 2020” tiek organizēta ar mērķi apzināt, noteikt un godināt sportistus, trenerus, komandas, organizācijas – sporta izcilības Latvijā, vienot un saliedēt Latvijas sporta nozari, kā arī stiprināt sporta nozares prestižu.

Pasākumu organizē Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, biedrība „Latvijas Olimpiskā komiteja” (LOK), biedrība “Latvijas Sporta federāciju padome” (LSFP), biedrība “Latvijas Paralimpiskā komiteja” (LPK).

“Trīs Zvaigžņu balva 2020” apbalvošanas ceremonijā tiks pasniegtas balvas 12 nominācijās:

 • Sporta pedagogs/-e
 • Mūža ieguldījums sportā
 • Paralimpiskais sportists/-e
 • Gada sporta federācija
 • Gada sportists
 • Gada sportiste
 • Gada sporta komanda
 • Gada sporta komanda individuālajos sporta veidos
 • Gada treneris/-e
 • Gada izrāviens sportā
 • Gada sporta pašvaldība
 • Gada notikums sportā

Pasākuma sagatavošanas posmā LOK saņem datus no izvirzītājiem par viņu virzītajiem nominantiem, veic šādu kandidātu pieteikumu apstrādi un informācijas publiskošanu.

Pasākuma sagatavošanas, norises un pēc pasākuma laikā sabiedrības informēšanai par pasākuma plānoto norisi tiek izmantoti dažādi mediji.

“Trīs Zvaigžņu balva 2020” organizatoriskie un svinīgie pasākumi tiek filmēti un fotografēti. Iegūtie videoieraksti un fotogrāfijas tālāk tiek izmantoti pasākuma atspoguļošanai medijos un sociālo tīklu platformās, kā arī LOK un tās sadarbības partneru gatavotajos promocijas materiālos.

Pasākuma sagatavošanas, norises un pēc pasākuma periodā LOK apstrādā sekojošus fizisko personu datus attiecīgu mērķu sasniegšanai:

 

Dati

Mērķis

1.

Izvirzītāja un viņu izvirzīto nominantu vārds, uzvārds

Izvirzītāja un viņu izvirzīto nominantu pieteikumu apstrāde; izvirzītāja un nominanta identifikācija un reģistru nodrošināšana; sabiedrības informēšana

2.

Izvirzītāja un viņu izvirzīto nominantu dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese

Saziņas iespējas nodrošināšana, kā arī iespējas nodrošināšana veikt balsojumu

3.

Nominanta fotoportrets

Kandidātu pieteikumu apstrāde, sabiedrības informēšana

4.

Pasākuma norises videoieraksti un fotogrāfijas

Olimpiskās kustības popularizēšana, TV translācijas nodrošināšana un sabiedrības informēšana, LOK un tās sadarbības partneru promocijas materiālu veidošana, “Trīs Zvaigžņu balva 2020” pasākuma dokumentēšana

5.

Sabiedrības pārstāvju - balsotāju e-pasta adreses

Lai nodrošinātu sabiedrības balsojuma uzticamību mājaslapā “triszvaigznubalva.lv”, sabiedrības pārstāvjiem ir jānorāda sava e-pasta adrese. Katrs sabiedrības pārstāvis drīkst balsot vienu reizi dienā no vienas e-pasta adreses.

Augstākminētie fizisku personu dati tiek iegūti saņemot izvirzītāju pieteikumus un tiem pievienotos materiālus pirms pasākuma, veicot balsojumu pasākuma ietvaros, kā arī veicot pasākuma video un foto fiksāciju. Iegūtie dati tiek izmantoti tikai augstākminēto mērķu sasniegšanai. Dati, kas netiek tālāk izmantoti personu identificēšanai un reģistru nodrošināšanai, kā arī saziņas nodrošināšanai ar tām, pasākuma dokumentēšanai, promocijas materiālu veidošanai un Olimpiskās kustības popularizēšanai, tiek dzēsti. Sagatavotie promocijas materiāli – foto, video un dokumentālie, var tikt publicēti medijos un sociālo tīklu platformās

Datu glabāšanas laiks

Visi saņemtie dati, izņemot sabiedrības pārstāvju balsotāju e-pasta adreses, tiek glabāti pastāvīgi. Visas saņemtās E-pasta adreses tiek dzēstas viena mēneša laikā.

Augstākminētie fizisku personu dati tiek apstrādāti LOK saistošos ārējos normatīvajos aktos, tai skaitā un jo īpaši Sporta likumā un Biedrību un nodibinājumu likumā, noteiktu pienākumu izpildei.

Datu pārzinis – Biedrība “Latvijas Olimpiskā komiteja”, Elizabetes iela 49, Rīga, LV-1010

Saziņai personas datu apstrādes jautājumos lūdzam izmantot e-pasta adresi:

Ar LOK Privātuma politiku iespējams iepazīties, sekojot saitei: http://olimpiade.lv/lv/lok/privatuma-politika